TUT - Sidor för Transtens före detta personal

TUT
Träffpunkt Ur-Transtenare   2008-09-15

Vi är många på Transtenskolan som arbetat tillsammans mycket länge och som inom de närmaste åren går i pension.
Visst måste vi hålla kontakten med varandra, men hur?
Detta har Birgitta och jag funderat på och så en dag i våras (2008) sa det bara tut och idén till trivselklubben föddes.
Just nu är det elva som är medlemmar på riktigt, men medlemsantalet kommer att öka.
Stadgearbetet pågår men ett behörighetsvillkor är minst 15 års anställning på skolan!

En gång transtenare
 – alltid transtenare.
Så är det ju!
Ulla

Här kan du se bilder och läsa om TUT-träffar

Våren 2010      Våren 2011      Hösten 2011     
Våren 2012      Hösten 2012      Våren 2013     
Hösten 2013     Hösten 2014      Våren 2015 
Hösten 2015      Våren 2016      Hösten 2016     
Våren 2017     Våren 2018      Hösten 2018     
Våren 2019      Hösten 2019     Våren 2022
Hösten 2022    Hösten 2023

TUT har konstituerat sig!

Historiens första TUT-möte

Vid ett urtima möte den 12/3 2009 med tio medlemmar fastlades en del basregler och stadgar.

1. Namnet på intressegruppen är Sällskapet TUT. Initierat och instiftat 2005.

2. Inträdeskrav
För att bli medlem i TUT krävs:
 *Man skall ha arbetat på Transten minst 15 år.
*Man skall ha varit anställd året 2005 e. Kr.
*Man skall ha slutat sin tjänst

3. Ceremonier
Minst ett möte per läsår – gärna ett möte per termin.
Mötesansvaret kan med fördel fördelas på två medlemmar.
Kommande möten initieras och genomförs enligt medlemsnummerförteckningen.

4. Två medlemmar skall bära på sina axlar ett något större ansvar än övriga medlemmar. För att klara det trycket skall de stöttas med en hedersam president-titel.
År 2009 och tills vidare är
*Hans Bellander president
*Ulla Nybom vice president

Tut-are samlade på Åkerbärsvägen 11, Askersund, under vårmötet 2009. Inte bara trevligt mingel och minnesutbyte, utan även en god sallad med efterföljande semla och kaffe, gjorde mötet minnesvärt.

TUT – VISAN    Mel. Sommaren är kort

1 För rätt länge se´n – då var Transten vår vän.
Vi ”ledde” vår skola – och jobbade hårt.
Med en resa ibland – eller fest och partaj
i trevlig gemenskap – vi roade oss.
Härliga minnen – flyger förbi.

Ref. Transten, finns du kvar – som i forna da´r?
Vi vill gärna tro – att du lever och har viljorna kvar. Vi har bildat TUT. – Det tar aldrig slut.
Så nu är vi här – och vi sjunger
om de minnen vi har.

2 ”Liten Karin” är först – fast i gympa dock störst.
Lätt och smidig i steget. – Gillar friluftsliv.
Med kastrull och med slev – Monica Daneklev
styrt hemkunskapsgrupper – och facket därtill. Härliga minnen….

3 Med sitt temperament – om allt det som har hänt i historien och nuet – Hans, ”berättar´n”, gjort känt.
Svenska, skriven och sagd – i projektgrupp förlagd. Gun kavlat upp ärmen – ”hembygdscyklat” – en bragd. Härliga….

4 För Birgitta är bak – lika viktigt som bok.
Data Bengt har lärt ut – alltid samlad och klok.
Sätta knöl ner i jord, – göra handling av ord,
det kan glada Christina – med sin ”bångstyrighjord”. Härliga ….

5 Så tydlig, bestämd – mot envar, ingen nämnd, har Gunilla agerat. – Och Hasse lärt ut
hur man löser ett tal – eller lirar med boll.
Det har också Benny. – Även teknisk kontroll.
Härliga minnen…

6 ”Vem har satsat på oss? – Det är Ulla förstås”, säger invandrarbarnen. – Hon har pondus och stil.
Som fransos eller britt – Ulf kan välja helt fritt.
Glatt man hört honom nynna – Edith Piaf, Ertha Kitt. Härliga…

7 Med stort engagemang – skärpa och envishet
för elevernas ”språkväl” – Katarina stått upp.
Lugna Rolf matte lärt. – För Helena är kärt –
(Personerna är nämnda i ordning efter sina medlemsnummer) Text: Helena Carlson

Tack för mödan
efter 25 år i kommunens tjänst

Hallsbergs kommun uppmärksammar anställda som har varit i kommunens tjänst i 25 år.

Minnesgåva och middag
Varje år i december bjuder kommunen sina 25-årsjubilarer på fest.
Man brukar börja festligheterna med mingel i Bergöövalvet oftast med guidning i det unika huset. Sedan är det gemensam promenad till hotell Stinsen där man äter middag och underhålls på olika sätt. (Musik och trolleri har förekommit!)
Kvällen avslutas med utdelning av minnesgåvor.

efter avslutat kommunens tjänst
Även de som slutar sin kommunala tjänst på grund av pensionering uppmärksammas av kommunen.

Gåva, middag och tal
Ett rejält Tack utdelas i form av en gåva (värdet kan vara en bråkdel av basbeloppet) och middag på Hotell Stinsen med tal av respektive nämndordförande. För lärarpersonal blir det Barn – och utbildningsnämndens ordförande som tar till orda. Tacktalet kryddas med personliga omdömen författade av någon (lärar)kollega. En blomma brukar bifogas.